Sandhi Meaning In Marathi | संधिचा मराठीत अर्थ

-

Sandhi Meaning In Marathi

“संधी” म्हणजे दोन शब्दांच्या किंवा मॉर्फिम्सच्या जंक्शनवर होणारे ध्वन्यात्मक बदल.

Sandhi Meaning In Marathi

Sandhi Information

यात उच्चारातील बदल, जसे की आवाज, टोन किंवा ताण नमुन्यांमधील बदल, जेव्हा शब्द एकत्र केले जातात. संधि ही बऱ्याच भाषांमध्ये एक सामान्य घटना आहे आणि भाषणाचा प्रवाह सुरळीत राखण्यात महत्वाची भूमिका बजावते.

Sandhi Meaning Synonyms

  • Fusion
  • Combination
  • Junction
  • Conjunction
  • Convergence

Sandhi Meaning Antonyms

  • Disjunction
  • Separation
  • Division
  • Disconnection
  • Isolation

Erotic Meaning In Marathi | मराठीत अर्थ

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts