Meaning Of Mulethi In Marathi

-

Meaning Of Mulethi In Marathi

ज्येष्ठमध (Jeshtamadh)

यष्ठिमधु (Yashtimadhu)

Meaning Of Mulethi In Marathi

Meaning Of Mulethi Example

मराठीत “मुलेठी” ला “जेष्ठमध” (जेष्ठमध) किंवा “यष्ठिमधु” (यष्टीमधु) म्हणतात. हे लिकोरिस या औषधी वनस्पतीचा संदर्भ देते, ज्याला वैज्ञानिकदृष्ट्या ग्लायसिरिझा ग्लॅब्रा म्हणून ओळखले जाते. लिकोरिस रूट सामान्यतः त्याच्या गोड चव आणि विविध आरोग्य फायद्यांसाठी पारंपारिक औषधांमध्ये वापरले जाते.

Meaning Of Avidyanam Antas Timira

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts