Harish Name Meaning In Kannada | ಹರೀಶ್ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ

-

Harish Name Meaning In Kannada

ಹರೀಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ: “ಹರಿ,” ಇದು ಹಿಂದೂ ದೇವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು “ಈಶ”, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹರೀಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು “ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧಿಪತಿ” ಅಥವಾ “ಹರಿಯ ಒಡೆಯ” ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

Harish Name Meaning In Kannada

Harish Name Meaning In Kannada | ಹರೀಶ್ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ

ಹರೀಶ್ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಹೆಸರು. ಅದರ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

  • ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ: ಹರೀಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮೂಲ: ಹರೀಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ರಾಶಿ (ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆ): ಇದು ಕಾರ್ಕ್ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ (ಚಂದ್ರ).
  • ನಕ್ಷತ್ರ (ನಕ್ಷತ್ರಗಳು): ಹರೀಶ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪುನರ್ವಸು.

Other Meaning | ಇತರ ಅರ್ಥಗಳು

ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ: ಹರೀಶ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರೂಪಾಂತರವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Nithin Name Meaning In Kannada

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts