SSC Meaning In Marathi

-

SSC Meaning In Marathi

मराठीत, “एसएससी” चा अर्थ “SSC” आहे, जो “माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र” चा संक्षेप आहे.

SSC Meaning In Marathi

एसएससी अर्थ माहिती

शिक्षणाच्या संदर्भात, “एसएससी” म्हणजे “माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र.” ही बोर्डाची परीक्षा आहे जी सामान्यत: इयत्ता 10 च्या शेवटी किंवा विविध शिक्षण प्रणालींमध्ये त्याच्या समकक्ष स्तरावर घेतली जाते. एसएससी परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याने त्यांना उच्च शिक्षणापर्यंत प्रगती करता येते. शैक्षणिक मंडळ किंवा त्या ठिकाणी असलेल्या प्रणालीनुसार परीक्षेचे विशिष्ट तपशील आणि रचना बदलू शकतात.

Anamika Name Meaning In Bengali

Recommended for You
You may also like
Share Your Thoughts